Δημοσιεύσεις

Κλιματική Μετανάστευση και Κρατική Επανίδρυση

Ως μεσογειακή χώρα – κράτος αλλά και συνεπακόλουθα ως πολίτες, δεν έχουμε δώσειπειστικά δείγματα γραφής και δεν φημιζόμαστε για την οριοθέτηση στόχων, τονμακροχρόνιο σχεδιασμό μας

ΕΚΕ και Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί μια συστημική εταιρική φιλοσοφία, πουκάθε μεγάλη ελληνική επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων άνω των 500 εργαζομένων,οφείλει να υιοθετήσει, καθώς η

Scroll to Top